1 2 3 4 5 6

Kurs P1 2014

U organizaciji kluba za podvodne aktivnosti „Bela Crkva“ u periodu od 07.07.2014 god do 20.07.2014 god. organizovan je kurs za ronilačko zvanje P1 (ronilac sa jednom zvezdom) prema programu koji propisuju PROLAR, UZOR i CMAS.


Rukovodilac kursa bio je Perašević Dragan M1, dok su asistenti na kursu bili: Kaurić Goran P3, Stefanović Miroslav P3 i Jankulov Oliver P3.
Obuka se vršila na Belocrkvanskom “Glavnom jezeru”, u dva bloka: praktične vežbe i teorijska predavanja. Učesnici kursa su ozbiljnim pristupom bez teškoća savladavali vežbe i gradivo koje propisuju standardi i uslovi za obuku ronilaca po CMAS-u. Čak i loše vremenske prilike polaznike nisu sprečavale da insistiraju da se vežbe u vodi održe.Uz saradnju sa Crvenim Krstom i Spasilačkom službom Bele Crkve organizovan je kurs prve pomoći za polaznike, gde su naučili osnovne procedure pružanja pomoći unesrećenima.


Ispoljavanjem veština i znanja svoju prvu ronilačku zvezdu stekle su naše nove kolege:

Jelena Pavlović

Predrag Vučić

Nebojša Čula

Aleksandar Vučić

Matija Laketić

Stefan Mijuca

Marko Ilić

Predrag Sporea

Ivana Pavlović


Kpa Bela Crkva 1978 ovom prilikom želi da čestita svim polaznicima na prvoj ronilačkoj zvezdi uz sigurnost da će nastaviti tradiciju uspeha u podvodnim aktivnostima naših članova. Vama koji se još niste odlučili da postanete ronilac pozivamo da nam se pridružite i osetite magiju ronjenja.

Vesti