1 2 3 4 5 6

SOPAS SEMINAR INSTRUKTORA RONJENJA "BABE"28.02 - 01.03. 2015.

Još jedno edukovanje instruktora ronjenja u sklopu redovnih godišnjih aktivnosti SOPAS – a. Ovogodišnji skup instruktora ronjenja uveličao je i dolazak Predsednika Tehničke komisije CMAS i Predsednik ronilačke federacije Belgije, gospodina Zana Rondie.

U toku dvodnevnog seminara dvadesetak instruktora je obradilo i izložilo više radova i tema, ostali učesnici su aktivno učestvovali u radu i iznosili svoje viđenje izloženih tema kolega ronilačkih instruktora. Veliki broj učesnika na seminaru je potvrda da se neke stvari menjaju u pozitivnom smislu, pre svega više objavljenog edukativnog materijala, stvorenih od strane instruktora SOPAS-a.


Na seminaru smo se složili da će materijal olakšati rad instruktora u svojim klubovima, kako u obuci novih ronilaca, tako i usavršavanju već sertifikovanih ljubitelja ronjenja


Rad, lepo druženje i razmene iskustava sa ronjenja predstavljaju pravu sliku i opravdanost organizovanja seminara za instruktore sa nasih prostora i šire!

Klub za podvodne aktivnosti „Bela Crkva 1978“ na seminaru predstavljao je: Perašević Dragan (M1)


Pogledajte više slika

Vesti